E.G.C.

Ecclesia Gnostica Catholica

Ecclesia Gnostica Catholica (E.G.C.) ali Gnostična Katoliška Cerkev predstavlja ekleziastični (cerkveni) vidik Ordo Templi Orientis (O.T.O.). Gnostično Katoliško Cerkev so leta 1907 E.V. ustanovili Jean Bricaud, Gerard Encausse in Louis-Sophrone Fugairon. Slednja dva sta bila škofa gnostične cerkve Julesa Doinela (1890e.v.), preden je ta kot patriarh abdicirala. Kot vse kaže je leta 1908e.v. Theoder Reuss s strani Encausseja, Bricauda in Fugairona prejel škofovsko posvetilo in primarno avtoriteto v Gnostični Katoliški Cerkvi, v znak zahvale za patent (pooblastilo za izvajanje) masonskih obredov Memphisa in Mizraima. Istega leto so Encausse, Bricaud, in Fugairon spremenili ime svoje cerkve v »Univerzalna Gnostična Cerkev,« in Reussu prepustili ekskluzivno avtoriteto v Gnostični Katoliški Cerkvi. Kot vse svoje ostale organizacije je Reuss G.K.C. inkorporiral v sistem O.T.O.

Ime »Ecclesia Gnostica Catholica« je skoval Aleister Crowley, ko je leta 1913 e.v. napisal gnostično mašo za O.T.O. Reuss je mašo prevedel v nemščino, jo leta 1920 objavil in usvojil kot uradni obred G.K.C., ter se razglasil za »Suverenega patriarha in nadškofa G.K.C.« kakor tudi za gnostičnega odposlanca (nuncija) za Švico Bricaudove Univerzalne Gnostične Cerkve. Reussova objava gnostične maše je pomenila uradno sprejetje zakona Teleme s strani G.K.C. in njeno formalno razglasitev neodvisnosti od Bricaudove U.G.C. Gnostična Katoliška Cerkev ali E.G.C.je torej neločljiv del Ordo Templi Orientis, gnostična maša pa eden od uradnih ritualov, natančneje povedano osrednji ritual Ordo Templi Orientis.

Medtem ko E.G.C. izvira iz časov francoskega gnostičnega preporoda ki se je odvijal konec 19. stol. In je bil gibanje znotraj krščanstva, je odtlej sprejela zakon Teleme, razglasila neodvisnost od Krščanske Univerzalne Gnostične Cerkve, in je odtlej ne gre smatrati za krščansko cerkev. E.G.C. ne posreduje krščanskih zakramentov, njena ekleziastična moč pa temelji na duhovnem nasledstvu, prejetem od Mojstra Teriona in konstitutivnih starešin (orig. Constituent originating assemblies of O.T.O.) O.T.O., in ne tradicionalnem krščanskem izročilu. Teologija, doktrina in sakramentalna teorija E.G.C. temelji na načelih telemitske religije. Čeprav so njeni obredi in ceremonije eklektični po obliki (saj črpajo iz svečeniških praks mnogih kultur in zgodovinskih verskih sistemov), so po značaju predvsem telemitski. Tradicionalne doktrine, teologija, kanonski zakon in insignije rimokatoliške, pravoslavne in jakobinske cerkve niso v veljavi v Gnostični Katoliški Cerkvi.