Iniciacije

Vstop v red O.T.O. 

V sklopu Oaze Stele Razodetja se izvajajo iniciacije za vstop v naš Red.

VSAK Moški in Ženska, ki sta svobodni in polnoletni osebi, z dobrim priporočilom, sta pozvana k prvim trem stopnjam O.T.O. in M.’.M.’.M.’..

Stopnja Minervala je Ničelna stopnja, bivši zgolj prolog k Prvi stopnji, kakor sta tudi Četrta stopnja in stopnja Princev Jeruzalema le dodatka Tretji stopnji, zatorej “prve tri stopnje” dejansko vsebujejo celotno “Triado Zemljanov”, kakor imenujemo ta iniciatični rang, od Minervala do P.’.I.’. .Napredovanje iznad teh stopenj pa je možno zgolj na izrecno vabilo avtoritet, točneje Elektorialnega Kolegija O.T.O..

Iniciacija v “prve tri stopnje” je torej kandidatova pravica, zato se od njega ne zahteva demonstracije znanja ali izurjenosti v neki praksi zavoljo napredovanja znotraj Triade Zemljanov. Kakorkoli že, Misteriji višjih stopenj O.T.O. se ne morejo celovito dojeti, niti uspešno prakticirati, brez znanja, razumevanja ter tehnične veščine, kar lahko dosežemo zgolj z vnetim študijem in praktičnim preizkušanjem. V M(isteria) M(istica) M(axima) je vsak posamezen iniciat, i.e. nekdo, ki je ŽE posvečen oz. iniciiran v “Misterije” določene stopnje, osebno odgovoren za svojo edukacijo (izobrazbo) v zadevah te stopnje.

Učenje M.’.M.’.M.’. najdemo v njenih ritualih. V njih, torej v relativno majhnem paketu, je zgoščeno, kakor v dobri poeziji, ogromno informacij, vsebujoč take informacije, ki sicer niso sporočljive na druge načine. Iniciat, posvečenec, ki vztrajno in predano raziskuje, da bi dojel te stopnje, in njih učenje tudi v resnici prakticira v svojem vsakdanjem življenju, bo tako dobro pripravljen na razodetja globlje učenosti našega Reda.